SlovakiaTech SlovakiaTech

Partnerské balíčkySlovakiaTech

Balíček 1

  • Uverejnenie loga na mediálnych nosičoch konferencie, propagačných materiáloch konferencie a webstránke: www.slovakiatech.sk

  • 2 voľné vstupenky na obidva dni konferencie

  • hodnota: 3 000 EUR bez DPH

Balíček 2

  • Uverejnenie loga na mediálnych nosičoch konferencie, propagačných materiáloch konferencie a webstránke: www.slovakiatech.sk

  • 3 voľné vstupenky na obidva dni konferencie

  • Stánok vo foyer pred konferenčnou sálou

  • hodnota: 5 000 EUR bez DPH

Pre iný typ partnerstva podľa individuálne dohodnutých podmienok prosím kontaktujte: Katarína Kalmanová, programová riaditeľka.