SlovakiaTech SlovakiaTech

Registrácia

na technologickú konferenciu SlovakiaTech,
Košice 8. – 10. 10. 2019

Registrácia bude spustená od 1.júna 2019